Actualitat

Actualitat

Girona crea tres itineraris de turisme accessible i una guia amb els monuments, museus i allotjaments adaptats - 26/02/2016

L’Ajuntament de Girona compta amb una secció sobre turisme accessible al web www.girona.cat/turisme i vídeos en llengua de signes i àudio-descripció sobre els principals punts d’interès dels itineraris.

La principal novetat és la creació de tres itineraris turístics accessibles que s’han elaborat des de l’Ajuntament de Girona i en col•laboració amb l’associació MIFAS que ha participat en la identificació i la validació dels recorreguts per les Ribes del Ter i Devesa, Hortes de Santa Eugènia i les Hortes de Santa Eugènia i Deveses de Salt.
Al llarg dels tres recorreguts accessibles s’ha col•locat informació visual i sonora sobre els valors naturals de l’espai. A més a més, per cada itinerari s’ha elaborat un fulletó informatiu en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) disponible a les Oficines Turisme de la ciutat i s’ha incorporat la informació a l’aplicació mòbil “Natura Local”. Aquesta aplicació incorpora la informació de l’itinerari i els seus punts d’interès amb vídeos en llengua de signes i àudio-descripció.
Paral•lelament a la creació dels itineraris, s’ha realitzat un inventari d’accessibilitat dels principals monuments, museus i dels allotjaments de la ciutat. Aquesta informació ha estat recopilada a la Guia de Turisme per a Tothom de la ciutat de Girona, l’objectiu de la qual ha estat centralitzar i posar a disposició del públic tota la informació sobre l’accessibilitat turística a la ciutat. Aquestes dades s’han incorporat també dins una nova secció de la web de Turisme de l’Ajuntament de Girona.
Aquestes iniciatives contribueixen a posicionar la ciutat de Girona com a destinació accessible, complint així amb un dels punts establerts al Pla de Govern dins de l’eix Estratègic de Promoció Turística. Al llarg del 2016 està previst continuar en aquesta línia, proposant una programació estable de visites turístiques accessibles a la ciutat, tot ampliant l’oferta turística.

Podeu consultar tota la informació a:
http://www.girona.cat/turisme/cat/accessibilitat.php

ENAT
World Travel Market, World Responsible Tourism Day
Solidarios ONCE 2013
WCAG 2.0 AAA
XHTML 1.0 valid
CSS valid
Partners
Sponsors
Torres Sixt