Actualitat

Actualitat

Jornada “Turisme accessible, turisme per a tots” - 06/06/2008

Turisme de Catalunya al Saló AVANTE

10:15h | Inauguració de la jornada
Presidida per Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, i per Max Stich, vicepresident d’Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC)
10:30h | Presentació dels ponents
A càrrec d’Ignasi de Delàs, director de Turisme de Catalunya
10:40h | El turisme accessible des de l’òptica de la demanda. El mercat alemany.
ADAC i la seva aposta pel turisme accessible
Sr. Erwin Pfeiffer, director del Departament de Turisme d’ADAC Travel Service
11:00h | El turisme accessible des de la òptica de la oferta. Catalunya en relació
amb altres destinacions turístiques competidores. Presentació dels continguts de la
Guia de Turisme Accessible de Catalunya i del web.
Diego González, director general d’Acces Turismo
11:30h | Canvis en la futura normativa sobre accessibilitat.
El nou Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Nova llei de gossos d’assistència
Georgina Tomás, Secretaria del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectòniques
12:00h | Cloenda
Joan Carles Vilalta, director general de Turisme, de la Generalitat de Catalunya
12:15h | Aperitiu a l’estand de Turisme de Catalunya, ACIDH (Associació Catalana
d’Integració i Desenvolupament Humà)

ENAT
World Travel Market, World Responsible Tourism Day
Solidarios ONCE 2013
WCAG 2.0 AAA
XHTML 1.0 valid
CSS valid
Partners
Sponsors
Torres Sixt